หนังสือ

เอกสารประกอบการบรรยายเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 2 "มาตรวัดการพัฒนาคน:ไม่หายแต่ล่องหน" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

เอกสารประกอบการบรรยายเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 1 "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...มิติที่หายไปจากความก้าวหน้าของสังคมไทย" เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

เอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตร"นวัตกรรมทางสังคม เปลี่ยนข้อจำกัดเป็นทางออก" ที่รวบรวมไอเดียมันส์ๆ ไอเดียโดนๆ ด้านนวัตกรรมทางสังคมจากหลากประเทศ หลายแง่มุม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนข้อจำกัดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

จดหมายไม่ลับถึง(ว่าที่)ผู้ประกอบการทางสังคม ที่จะมาพร้อมกับการเปิดเผยเรื่องราวและชวนคุณขบคิดไปกับความเป็นไปของผู้ประกอบการทางสังคม พร้อมกับกลยุทธ์การอยู่ยอดทางธุรกิจเพื่อต่อลมหายใจของการส่งมอบคุณค่าที่ดีกลับคืนสู่สังคม

เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดพิจิตร ที่จะชวนคุณไปทำความรู้จักกับจังหวัดพิจิตรให้มากขึ้น ผ่านมุมมองความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคน
เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร "กลยุทธ์การสร้างสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม" เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ
เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ชวนให้ทุกคนมาช่วยกันเบิ่ง มาช่วยกันแงง เพื่อความยั่งยืนของเมืองอำนาจเจริญ

เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดสตูล ที่สะท้อนมิติการพัฒนาของจังหวัดพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลความก้าวหน้าในแต่ละด้านที่ชาวสตูลต้องการก้าวไปให้ถึง
เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนี้ชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดขอนแก่น มาดูกันซิว่าเมืองแมนแห่งแดนอีสานถิ่นนี้จะเขียว สะอาด ปลอดภัย มีความทันสมัย สมดุล และยั่งยืน ซักแค่ไหนกัน

Pages