หนังสือ

เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดเลย ที่จะมาสะท้อนภาพการพัฒนาเมืองเลยแบบรอบด้าน เบิ่งให้รู้ ดูให้รอบ และร่วมกันค้นหาคำตอบการพัฒนาเมืองเลย แบบ 360 องศา

เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกันสร้างราชบุรีสู่ความเป็นเมืองชั้นนำของภาคตะวันตก
การสำรวจเส้นทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของไทย และอีก 6 มิตรประเทศ ที่มีทั้งความเหมือน และความแตกต่างกันทั้งในแง่บริบทสังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจ โดยสะท้อนผ่านดัชนีการพัฒนามนุษย์ หรือ Human Development Index ในรอบ 20 ปี
ประมวลภาพสุดขั้วของความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจทำให้คุณคาดไม่ถึง และตั้งคำถามว่า ทำไมสังคมไทยปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้มากถึงเพียงนี้
ผลการสำรวจสาธารณมติทั่วประเทศ ที่สะท้อนมุมมองของผู้คนในสังคมไทยที่มีต่อเรื่องความก้าวหน้าของตนเอง และประเทศ
คู่มือฮาวทูที่สะท้อนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้กับท้องถิ่นใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การรู้จักตัวตน การตั้งเข็มทิศการพัฒนา และแนวปฏิบัติ
เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัีชนีชีวัดความก้าวหน้าจังหวัดนนทบุรี ทั้งเรื่องสุดเจ๋งของเมืองนนท์ที่พัฒนาไปได้ไกล รวมถึงเรื่องเกือบเจ๋งเที่รอให้คนนนท์หันมาเอาใจใส่อย่างจริงจังเพื่อให้เมืองนนท์ก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน อย่างแท้จริง
เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดนครปฐม ที่ช่วยไขปริศนาการพัฒนาคนอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดนครปฐม ซึ่งเกิดจากการลงทุนทางสังคมและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสามขา
เอกสารสังเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของจังหวัดสระแก้ว ที่กระตุ้นให้คนในจังหวัดสระแก้ว เกิดความตื่นตัวในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาเพื่อไต่อันดับดัชนีการพัฒนาคนจากอันดับรองบ๊วยที่ครองอยู่ในปัจจุบัน

Pages