ปฏิทินกิจกรรม

เวทีวิชาการ “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล: เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤต จุดติดทุกโอกาส”
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Small People Go Big Data
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา” ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พัฒนาศักยภาพนักจัดทำข้อมูลกับหน่วยงานราชการ จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมค่าย “สระแก้วฟอรั่ม”
เวที "จุดประกายสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำ ภาคกลาง 28 จังหวัด อู่ข้าวอู่น้ำในยามวิกฤติ Agrarian Economic Design Workshop"
แถลงข่าว "ผลสำรวจความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี "
เวที “จุดประกายความคิด เชียงรายสู่เส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ”
นิทรรศการแบบสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด “5% Up ภาคการเกษตร”
เวที “จุดประกายความคิด หนองคาย มื้อนี้จะไปจังได๋ต่อ”

Pages