ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมขับเคลื่อนงานจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูล/กลุ่มจังหวัด”
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานีตรวจอากาศเพื่อการเกษตร
นำเสนอข้อมูลการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น
ประชุมเตรียมความพร้อมกระบวนการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลจังหวัด
เวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ “โชว์ แชร์ เชื่อม ใช้ สุขภาวะคนภาคกลาง”
การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
เวทีประชุมยุทธศาสตร์เพื่อกระบี่ยั่งยืน
เวที “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเมืองกาญจน์น่าอยู่”
เวที “เชียงรายกับการทบทวนการพัฒนาเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”

Pages