หลักสูตรก้าวสู่นักขับเคลื่อนสังคมมืออาชีพ

“ก้าวสู่นักขับเคลื่อนสังคมมืออาชีพ” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะมาช่วยเปิดจินตนาการ สานสร้างทักษะการทำงานให้กับนักปฏิบัติการทางสังคม ผู้ไม่ยอมปล่อยให้จิตวิญญาณ ความคิด และปฏิบัติก่อการดีเพื่อสังคม อ่อนแรงลง เหมือนปลาที่สามารถว่ายทวนกระแสน้ำนำพาสังคม และชุมชนไปสู่ความก้าวหน้าที่แท้จริง บนฐานการพัฒนาที่สมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง

โดยมี 3 หลักสูตรย่อยที่จะช่วยติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเหล่านักปฏิบัติการทางสังคม ชุมชน ได้แก่

หลักสูตรย่อยที่ 1 กระบวนการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนา “เปลี่ยนทุกข์ และความหวังเป็นข้อมูล”

วันฝึกอบรม: ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554
สถานที่: ณ สวนศิลป์ บ้านดิน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
เปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน– 20 กรกฎาคม 2554


หลักสูตรย่อยที่ 2 นวัตกรรมทางสังคม “เปลี่ยนข้อจำกัดเป็นทางออก” 

วันฝึกอบรม: 22-24 กันยายน 2554
สถานที่: ห้องระฆังเงิน ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
เปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน– 15 กันยายน 2554


หลักสูตรย่อยที่ 3 “กลยุทธ์การสร้างสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม”

วันฝึกอบรม: 19-20 มกราคม 2555

สถานที่: โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
เปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2554– 15 มกราคม 2555

* หมายเหตุ: วิทยากรและสถานที่กำลังอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน
 


ดาวน์โหลดใบสมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตร ควรมีคุณสมบัตืดังนี้:

  • เป็นนักขับเคลื่อนการพัฒนาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดนำร่อง และในเชิงประเด็น หรือ
  • เป็นภาคีเครือข่ายการทำงานในโครงการ NPI เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด พอช. กลุ่มสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายสถาบันการศึกษา เป็นต้น
  • เป็นผู้ที่สนใจในหลักสูตรการพัฒนาว่าด้วยเรื่องความก้าวหน้า

จำนวนที่รับสมัคร

หลักสูตรละ 30 คน

การรับสมัคร

ท่านสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
87/495 หมู่บ้านภัสสรรัตนาธิเบศร์ ซอย 31 ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต. บางรักใหญ่ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02-920-9691-2
โทรสาร: 02-920-8845
อีเมล์: npithailand.th@gmail.com