แถลงข่าว "ผลสำรวจความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี "

ทางแผนงานได้จัดงานแถลงข่าวผลสำรวจความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่อาคาร KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชนหลายแห่ง

การแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นการเเถลงข่าวผลการสำรวจความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ทางแผนงานได้ร่วมมือกับเครือข่ายเสียงประชาชนในการสำรวจ โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 2,750 คน ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตราด สระแก้ว ระยอง เชียงใหม่ น่าน ตาก เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย อำนาจเจริญ ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต และนราธิวาส
การสำรวจครั้งนี้จะเป็นแรงจุดประกายให้นำไปสู่การศึกษาและการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัด ในระดับชุมชน และในระดับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เสียงของเยาวชนได้เข้ามาสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะได้อย่างมีความหมายมากขึ้น พร้อมกับการยกระดับความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจในชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่ทุกกลุ่มให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้