งานแถลง"ผลการสำรวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย" และเวทีสถานีความคิด ครั้ง 3 วันที่ 12 มิ.ย. 55

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัขนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลง"ผลการสำรวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย" โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 3 "เปลี่ยนมาตรวัดทางเศรษฐกิจให้เห็นชีวิตและความเป็นมนุษย์” ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-15.30 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญญโญ(สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯในวันจันทร์ที่ 21 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9209691-2

 

 

โดย: 
แผนงานขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง