คุยกันฉันท์มิตร

โดย : ดร.เดชรัต สุขกำเนิด - 29 กรกฎาคม 2554
ปัจจุบัน นี้ ชีวิตของคนทำงานส่วนใหญ่กำลังถูกร้อยรัดด้วยตัวชี้วัดนานาประการ ชีวิตของผมก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยที่ผมทำงานก็ต้องประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตัวชี้วัดจำนวนมาก บางครั้งผมก็เป็นฝ่ายคิดตัวชี้วัดไปวัดคนอื่นเช่นกัน แต่ในประสบการณ์ของผมก็คงไม่มีตัวชี้วัดใด ที่ชี้เป็นชี้ตายได้ชัดเจนเท่ากับตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ โรงเรียนบ้านหนองปักหลักอีกแล้ว
โดย : Sirawat Gang - 19 กรกฎาคม 2554
ความก้าวหน้าของประเทศไทยถูกกำหนดด้วยจำนวน GDP ที่เพิ่มขึ้นหรือ ต่ำลงตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2506 เป็นต้นมา ในขณะที่ Fukooka ชาวนาชาวญี่ปุ่นผู้โด่งดังจากการแต่งหนังสือเรื่อง ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว (The One-Straw Revolution) บอกว่า GDP เป็นศูนย์ก็ได้
โดย : Klom Kling - 3 กรกฎาคม 2554

"เริ่มแล้วคะ เค้าเริ่มทำกันแล้วคะ" ก้าวแรกของงาน NPI (National Progress Index) ช่วง หนึ่งของชีวิต ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน "แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง" ได้เปิดหู เปิดตา ฝ่าเข้าไปในสมองซีกขวา แล้วจินตนาการออกมาเป็นภาพของเมืองไทย ที่เวลาใครจะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรสักอย่าง เริ่มต้นด้วยการหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ก่อนที่จะวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งตรงเผงกับเป้าหมายของการทำงาน NPI เลยคะ

Pages