โปสเตอร์

"การเรียนรู้กลับทางในสังคมดิจิทัล" โดยศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ในเวทีวิชาการ "วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล: เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤติ จุดติดทุกโอกาส" วันที่ 25 เมษายน 2560 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ระบบข้อมูลในยุคดิจิทัล โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำเสนอในเวทีวิชาการ "วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล: เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤติ จุดติดทุกโอกาส" วันที่ 25 เมษายน 2560 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด