ข่าวสาร

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ... อ่านต่อ

กระบวนการฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา พร้อมกับเรียนรู้การเชื่อมโยงข้อมูลกับการกำหนดทิศทางการพัฒนา การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น Data More (การสืบค้นข้อมูลตัวชี้วัด),... อ่านต่อ

 

หากถามว่าอยากเห็นประเทศของเราก้าวหน้าหรือไม่ เชื่อได้ว่าทุกคนคงตอบว่าอยากเห็น แต่หากถามต่อว่าความก้าวหน้าที่อยากเห็นนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร คงไม่มีคำตอบที่เห็นพ้องต้องกันทุกคน...

จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งทางแผนงานขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20...

“ถ้าหากว่าประเทศไทยมี  Child Watch แล้ว ถ้ามี Watch ...

คุยกันฉันท์มิตร

โดย: เดชรัต สุขกำเนิด-1 เมษายน 2555
โดย : ดร.เดชรัต สุขกำเนิด - 5 มกราคม 2555

เอกสารแนะนำ